تجهیز سیستم صوتی و پیجینگ اماکن و مراکز اداری ،تجاری شامل اماکنی همچون: راهروهای عمومی، محوطه های فضای باز، پارکینگ ها، لابی آسانسورها و مشاعات اداری می باشد.
قابلیت تفکیک اماکن و زون ها بتوسط تجهیزات دیجیتال و تحت شبکه صورت می‌پذیرد.

جهت پخش صدا، از انواع بلندگوهای ولتی سقفی و دیواری با قابلیت تنظیم و نرمالایز کردن در هر بخش از اماکن اشاره شده استفاده می شود.
همچنین پخش موسیقی در پارکینگ ها بتوسط بلندگوهای طرح صنعتی و روکار که از طریق سیستم صوتی ماتریس قابل تفکیک از دیگر اماکن خواهد بود، انجام می پذیرد. 

اهداف کلی استفاده از سیستم صوتی مراکز تجاری از جمله پخش موسیقی زمینه در کلیه اماکن و زونها، پخش پیام های از پیش ضبط شده تبلیغاتی و یا راهنمایی طبقات، و همچنین انجام پیجینگ می باشد. 

نیازهای اشاره شده، جزو نیازهای اصلی مراکز و مجتمع های تجاری می باشند.

نمونه کار اجرایی- اینستاگرام ▶️