سیستم صوتی باشگاه های ورزشی و بدنسازی با هدف پخش موسیقی با صدای بلند و ایجاد فضای مناسب در محیط ورزشی گزینش می شود. 

سایز قطر ووفر بلندگوها اغلب می بایست از سایز بزرگ گرینش شوند تا در پخش موسیقی با صدای بلند، کیفیت مورد نیاز را تامین نماید. 

بلندگوهای باشگاه های ورزشی اغلب در سالن های اصلی بصورت روکار و دیواری و همچنین در راهروها و دیگر قسمت ها بصورت سقفی توکار استفاده می شوند. 

جهت تغذیه بلندگوها، صرفا از آمپلی فایرهای باقدرت بالا و اسقامت زیاد باید انتخاب نمود. از آنجائیکه مدت زمان استفاده از سیستم روزانه نزدیک به ۱۸ ساعت مداوم است، سیستم بنوعی باشد که علاوه بر استقامت زیاد، دچار چالش تولید گرما و اوورهیت نشود. 

جهت زون بندی اماکن مختلف باشگاه، میتوان از میکسر صوتی استفاده نمود. همچنین در صورت تفکیک زیاد فضاها که لزوما نیاز به نرمالایز مقطعی دارد، میتوان از ماتریس های صوتی در کنار آمپلی فایرهای تحت شبکه استفاده نمود.